tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych

Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych

Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych

Studia podyplomowe Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych skierowane są do:

  • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka biznesu krajów niemieckiego obszaru językowego oraz w turystyce;
  • osób już pracujących w szeroko pojętej branży hotelarsko-turystycznej, które dzięki zdobyciu nowych kompetencji językowych i interkulturowych chciałyby awansować;
  • osób prowadzących własną działalność hotelarsko-turystyczną lub agroturystyczną ukierunkowaną na niemieckojęzycznych klientów;
  • pracowników izb gospodarczych, urzędów gminnych i powiatowych, realizujących wymianę gospodarczą, kulturalną, promujących działania w ramach współpracy z niemieckimi/austriackimi/szwajcarskimi miastami partnerskimi;
  • pracowników filii niemieckich przedsiębiorstw już istniejących lub nowo otwierających się, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, myślących o polepszeniu swojej perspektywy zawodowej;
  • pracowników firm turystycznych, ośrodków wellness, parków rozrywki, biur podróży i biur turystycznych, chcący podnieść zarówno standardy swoich usług jak i kwalifikacje zawodowe.

Wymagania:

Deklaracja znajomości języka niemieckiego na poziomie min. B1.

 

Cel studiów podyplomowych:

Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprzez doskonalenie kompetencji językowych umożliwiających funkcjonowanie w instytucjach związanych z biznesem i obsługą ruchu turystycznego, które współpracują z partnerami z krajów niemieckojęzycznych. Uzyskane kompetencje ułatwią samodzielne prowadzenie działalności w tym zakresie. Słuchacze zostaną zapoznani ze specjalistycznym słownictwem z zakresu biznesu i turystyki, co umożliwi im tworzenie oraz rozumienie typowych tekstów pisanych ze sfery biznesu i turystyki, aktywne branie udziału w negocjacjach oraz nawiązywanie kontaktów. Oprócz wiedzy i umiejętności językowych słuchacze nabędą kompetencje w zakresie gospodarki i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz marketingu i public relations.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Forma studiów: niestacjonarna, online lub hybrydowo

 

PROGRAM STUDIÓW>>>
Siatki przedmiotowe i rozkład godzin>>>